Liczba mnoga r. niemęskoosobowy

Quiz

Proszę uzupełnić tekst poprawnymi formami w liczbie mnogiej.